• Příměstský tábor se sebeobranou v Liberci

 • Příměstský tábor v Liberci se sebeobranou pro rok 2018 má pro děti opět připravený zajímavý program. Lekce sebeobrany, hry, soutěže, tři výlety mimo Liberec, a tradiční vaření v přírodě. Program máme připravený pro hezké počasí i do nepohody, případně si jej upravíme podle potřeby a počasí. Sebeobranu tradičně povede trenér karate  a bojového umění Systema, Martin Rethy

  Termín tábora: je od pondělí 16. července do pátku 20. července 2018 (třetí prázdninový týden)

  Věková hranice: tábor je určen dětem ve věku od 6 do 15 let  (denně jdeme pěšky kolem 10 km)

  Cena:  je 1.600,- Kč na osobu

  Organizátor: oddíl karate Gryf z.s., Ruprechtická 1178/150, 46014 Liberec, IČ: 01289276

  Počet účastníků: minimální počet osob pro konání tábora je 15 dětí, maximální 36 dětí

  Kontakt: fandimekarate@gmail.com

  Hlavní vedoucí:                        Martin Chudoba tel.:     602 525 236
  Ekonomika, fakturace:          Lenka Šedrlová:              602 703 375
  Lektor sebeobrany:                Martin  Rethy:                 776 678 260

  Přihláška na tábor je platná pokud je cena uhrazena v plné výši. Pokud dítě na tábor nenastoupí, platbu v plné výši vracíme. Pokud účastník ukončí tábor předčasně vracíme poměrnou část. Cena zahrnuje program, dopravu v rámci programu, základní pojištění, odměnu vedoucím a lektorům a obědy.

  Tábor prosím zaplaťte na účet oddílu Gryf z.s., FIO Banka, číslo účtu 2800378457/2010, a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte, ať můžeme platbu spárovat s přihláškou. U sourozenců stačí rodné číslo jednoho z nich.

  Závazná online přihláška

  S ohledem na nařízení EU (GDPR) se považuje vyplnění údajů na přihlášce za součást smluvního vztahu. Osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů o zdravotním stavu, schraňujeme v souladu s nařízením a přístup k nim mají výhradně osoby, které se starají o děti a jejich bezpečnost. Celý proces práce s daty je podchycen ve směrnici o ochraně osobních údajů. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, nevyplňujte přihlášku. Děkujeme za pochopení.

  První nástup dětí na příměstský tábor proběhne ráno, v pondělí 16. července, v čase od 7:30 do 8:00 místo upřesníme v nástupní dokumentaci. Na první nástup přineste kopii karty zdravotní pojišťovny, čestné prohlášení a prohlášení o bezinfekčnosti, které jsou ke stažení zde.

  Děti přebíráme v dalších dnech ráno od 7:45 do 8:00 na místě, které si dohodneme podle aktuálního programu. Vracíme je oprávněné osobě opět v Liberci, na místě dle dohody do 16:00.

  Přijatí účastníci obdrží organizační informace emailem do 15. 6. 2017.

  Seznam závazných přihlášek a rezervací: (pokud chcete rezervovat místo kontaktujte nás včas)

  Kontakt: fandimekarate@gmail.com

  Hlavní vedoucí:                        Martin Chudoba tel.:     602 525 236
  Ekonomika, fakturace:         Lenka Šedrlová:              602 703 375
  Lektor sebeobrany:                Martin  Rethy:                 776 678 260

   Seznam přihlášených účastníků 

  Míst Jméno účastníka Věk (počet let) v době konání tábora Stav přihlášky
   Krcheň M. 8let  přijat
   2  Lesáková V. 13let  přijata
   3  Rajtrová L.  12let přijata
   4  Staníčková E. 6let  rezervováno
   5  Chalupníček L. 7let  přijat
   6  Chudobová E. 7let přijata
   7  Chudoba A.  9let přijat
   8 T.Teplý  6let  přijat
   9 M.Roštejnský   12 přijat
   10 S.Roštejnský   9 přijat
   11  Ji Bušek přijat
   12 Jo Bušek   12 rezervováno
   13  Ja bušek  10 rezervováno
   14  Š.Michnová  10 přijata
   15 Š.Košek   8 přijat
   16  T.Raich  11 přijat
   17 M.Vyskočil   9 přijat
   18  N.Vyskočilová  7 přijata
   19  J.Beránek  8 přijat
   20  L.Mečíř 14  přijat
   21  F.Mečíř  11 přijat
   22  P.Mečíř přijat
   23  Frinta   12 přijat
   24  Hejral Mar  10 přijat
   25  Hejral Mat  7 přijat
   26 Hájek Š. 12  přijat
   27  Zeman P.  12 přijat
   28  Neuber A. 10  rezervováno
   29  Ráček Š.  7 rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno