• Příměstský tábor se sebeobranou v Liberci

 • Příměstský tábor v Liberci se sebeobranou pro rok 2018 má pro děti opět připravený zajímavý program. Lekce sebeobrany, hry, soutěže, tři výlety mimo Liberec, a tradiční vaření v přírodě. Program máme připravený pro hezké počasí i do nepohody, případně si jej upravíme podle potřeby a počasí. Sebeobranu tradičně povede trenér karate  a bojového umění Systema, Martin Rethy

  Termín tábora: je od pondělí 16. července do pátku 20. července 2018 (třetí prázdninový týden)

  Věková hranice: tábor je určen dětem ve věku od 6 do 15 let  (denně jdeme pěšky kolem 10 km)

  Cena:  je 1.600,- Kč na osobu

  Organizátor: oddíl karate Gryf z.s., Ruprechtická 1178/150, 46014 Liberec, IČ: 01289276

  Počet účastníků: minimální počet osob pro konání tábora je 15 dětí, maximální 36 dětí

  Kontakt: fandimekarate@gmail.com

  Hlavní vedoucí:                        Martin Chudoba tel.:     602 525 236
  Ekonomika, fakturace:         Lenka Šedrlová:              602 703 375
  Lektor sebeobrany:                Martin  Rethy:                 776 678 260

  Přihláška na tábor je platná pokud je cena uhrazena v plné výši. Pokud dítě na tábor nenastoupí, platbu v plné výši vracíme. Pokud účastník ukončí tábor předčasně vracíme poměrnou část. Cena zahrnuje program, dopravu v rámci programu, základní pojištění, odměnu vedoucím a lektorům a obědy.

  Tábor prosím zaplaťte na účet oddílu Gryf z.s., FIO Banka, číslo účtu 2800378457/2010, použijte prosím jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte, ať si můžeme platbu spárovat s přihláškou. U sourozenců stačí rodné číslo jednoho z nich.

  Závazná online přihláška     zaplaceno 0 míst + rezervováno 0 míst

  S ohledem na nařízení EU (GDPR) se považuje vyplnění údajů na přihlášce za součást smluvního vztahu. Osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů o zdravotním stavu, schraňujeme v souladu s nařízením a přístup k nim mají výhradně osoby, které se starají o děti a jejich bezpečnost. Ke dni 25.5.2018 kdy nařízení EU vstupuje v platnost bude celý proces práce s daty podchycen ve směrnici o ochraně osobních údajů. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, nevyplňujte přihlášku. Děkujeme za pochopení.

  První nástup dětí na příměstský tábor proběhne ráno, v pondělí 16. července, v čase od 7:30 do 8:00 místo upřesníme v nástupní dokumentaci. Na první nástup přineste kopii karty zdravotní pojišťovny, čestné prohlášení a prohlášení o bezinfekčnosti, které jsou ke stažení zde.

  Děti přebíráme v dalších dnech ráno od 7:45 do 8:00 na místě, které si dohodneme podle aktuálního programu. Vracíme je oprávněné osobě opět v Liberci, na místě dle dohody do 16:00.

  Přijatí účastníci obdrží organizační informace emailem do 15. 6. 2017.

  Seznam závazných přihlášek a rezervací: (pokud chcete rezervovat místo kontaktujte nás včas)

  Kontakt: fandimekarate@gmail.com

  Hlavní vedoucí:                        Martin Chudoba tel.:     602 525 236
  Ekonomika, fakturace:         Lenka Šedrlová:              602 703 375
  Lektor sebeobrany:                Martin  Rethy:                 776 678 260

   Seznam přihlášených účastníků 

  Míst Jméno účastníka Věk (počet let) v době konání tábora Stav přihlášky
   Krcheň M. 8let  přijat
   2  Lesáková V. 13let  přijata
   3  RajtrováL.  12let přijata
   4  Staníčková E. 6let  rezervováno
   5  Chalupníček L. 7let  rezervováno
   6  Chudobová E. 7let přijata
   7  Chudoba A.  9let přijat
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno
        rezervováno