• Příměstský tábor se sebeobranou v Liberci

 • Přihlašování na příměstský tábor je ukončeno!

  Příměstský tábor v Liberci se sebeobranou pro rok 2018 má pro děti opět připravený zajímavý program. Lekce sebeobrany, hry, soutěže, tři výlety mimo Liberec, a tradiční vaření v přírodě. Program máme připravený pro hezké počasí i do nepohody, případně si jej upravíme podle potřeby a počasí. Sebeobranu tradičně povede trenér karate  a bojového umění Systema, Martin Rethy

  Termín tábora: je od pondělí 16. července do pátku 20. července 2018 (třetí prázdninový týden)

  Věková hranice: tábor je určen dětem ve věku od 6 do 15 let  (denně jdeme pěšky kolem 10 km)

  Cena:  je 1.600,- Kč na osobu

  Organizátor: oddíl karate Gryf z.s., Ruprechtická 1178/150, 46014 Liberec, IČ: 01289276

  Počet účastníků: minimální počet osob pro konání tábora je 15 dětí, maximální 36 dětí

  Kontakt: fandimekarate@gmail.com

  Hlavní vedoucí:                        
  Ekonomika, fakturace:        
  Lektor sebeobrany:                Martin  Rethy:                 776 678 260

  Přihláška na tábor je platná pokud je cena uhrazena v plné výši. Pokud dítě na tábor nenastoupí, platbu v plné výši vracíme. Pokud účastník ukončí tábor předčasně vracíme poměrnou část. Cena zahrnuje program, dopravu v rámci programu, základní pojištění, odměnu vedoucím a lektorům a obědy.

  Tábor prosím zaplaťte na účet oddílu Gryf z.s., FIO Banka, číslo účtu 2800378457/2010, a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte, ať můžeme platbu spárovat s přihláškou. U sourozenců stačí rodné číslo jednoho z nich.

  Závazná online přihláška

  S ohledem na nařízení EU (GDPR) se považuje vyplnění údajů na přihlášce za součást smluvního vztahu. Osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů o zdravotním stavu, schraňujeme v souladu s nařízením a přístup k nim mají výhradně osoby, které se starají o děti a jejich bezpečnost. Celý proces práce s daty je podchycen ve směrnici o ochraně osobních údajů. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, nevyplňujte přihlášku. Děkujeme za pochopení.

  První nástup dětí na příměstský tábor proběhne ráno, v pondělí 16. července, v čase od 7:30 do 8:00 místo upřesníme v nástupní dokumentaci. Na první nástup přineste kopii karty zdravotní pojišťovny, čestné prohlášení a prohlášení o bezinfekčnosti, které jsou ke stažení zde.

  Děti přebíráme v dalších dnech ráno od 7:45 do 8:00 na místě, které si dohodneme podle aktuálního programu. Vracíme je oprávněné osobě opět v Liberci, na místě dle dohody do 16:00.

  Přijatí účastníci obdrží organizační informace emailem do 15. 6. 2017.

  Seznam závazných přihlášek a rezervací: (pokud chcete rezervovat místo kontaktujte nás včas)

  Kontakt: fandimekarate@gmail.com

  Hlavní vedoucí:                      
  Ekonomika, fakturace:         
  Lektor sebeobrany:                Martin  Rethy:                 776 678 260

   Seznam přihlášených účastníků 

  Míst Jméno účastníka Věk (počet let) v době konání tábora Stav přihlášky
  1      
   2      
   3      
   4      
   5      
   6      
   7      
   8      
   9      
   10      
   11      
   12      
   13      
   14      
   15      
   16      
   17      
   18      
   19      
   20      
   21      
   22      
   23      
   24      
   25      
   26      
   27      
   28      
   29