• Přihláška

 • Přihlášku do oddílu je možné zaslat na e-mail gryf.liberec@gmail.com , a nebo můžete zavolat či poslat SMS komukoliv z vedení teamu Gryf Liberec. Roční tréninkové příspěvky činí 3.500 Kč. V případě registrace dvou a více rodinných příšlušníků je sleva 500 Kč na každého dalšího člena. Například cvičící rodič a dva sourozenci to mají za 3.500 Kč +  3.000 Kč + 3.000 Kč. Preferujeme platbu převodem na účet oddílu:

  Název účtu: Gryf z.s. Číslo účtu: 2800378457/2010
  VS: datum narození dítěte (RRRRMMDD) Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

  Termín splatnosti ročních plateb je do 30. 9. Termín splatnosti pololetních plateb je do 30. 9. ve výši 2.000 Kč, a do 30. 1. ve výši 1.500 Kč.

  Online přihláška do oddílu GRYF:

  Tereza Reyneltová – 728 084 876 Martin Rethy – 776 678 260
  František Dittrich – 724 155 912 Karel Boura – 608 200 003
  Lukáš Honzík – 601 550 905 Lenka Bourová – 777 200 006
   Petra Harciníková – 736 281 072